Apex Cerrahi Tıp Merkezi

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

Cerrahi Tıp Merkezimizden  hizmet talep eden hastalarımız, düşünce ve sosyal özellikleri ne olursa olsun var olan tetkik, tanı, tedavi ve iyileştirme imkanlarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.

Kuruluşumuz ve kuruluşumuzda görevli olan sağlık personelleri, hastaya tıp ilkeleri ve kurallarına aykırı veya aldatıcı nitelikte teşhis ve tedavi uygulayamazlar.

Hastanemizde tüm hastalarımızın bakım ve tedavi sürecine katılımı yönlendirilmekte, eğitimleri ve katılımları için bilgilendirme broşürlerinden faydalanabilmektedirler.