Apex Cerrahi Tıp Merkezi

Biyokimya - Mikrobiyoloji

Bölüm Hakkında

Biyokimya: Kan, idrar ve diğer vücut sıvılarının incelendiği laboratuvarda sonuçlar en kısa zamanda sevk eden ünite veya doktora iletilir.

Mikrobiyoloji: Çok çeşitli gıda ve sıvıların bakteriyolojik incelenmesi bu bölümde yapılır. Kültür, duyarlılık testleri de bu bölüm dahilinde yapılan incelemelerdir.

Hematoloji: Kan sayımı, kan grubu belirlenmesi, gebelik testleri Hematoloji laboratuarımızda gerçekleştirilmektedir.

Hormon: Laboratuarımızda çok çeşitli hormon testleri, bireyin üzerindeki etkisi incelenmekte ve ilgili doktora en kısa sürede aktarılmaktadır.

Biyokimya
Kan şekeri, Oral Glükoz Tölerans Testi, Hemoglobin A1c
Kolesterol, Trigliserit, HDL, LDL, VLDL
Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin)
Elektrolitler
Karaciğer Fonksiyon Testleri (AST, ALT)
Proteinler

Enzimler
Sindirim Enzimleri
Kalp Enzimleri

İdrar
Tam İdrar Analizi
İdrar Proteini
İdrar Elektrolitleri
İdrar Kültürü

Hematoloji
Tam Kan Sayımı
Pıhtılaşma Testleri
Demir Demir Bağlama
Kan Grubu
Vitamin Düzeyleri
Sedimentasyon

Hormonlar
Kadın ve Erkek Sex Hormonları
Down Sendromu ve Nöral Tüp
Defekti, Erken Tanı Testi 2li ve 3lü test
Tiroid Fonksiyon Testleri, İnsülin, Büyüme Hormonu, Kortizol

İlaç Kan Düzeyleri

Timör Tanısı
Tüm Tümör Markırları

Mikrobiyoloji
Spermiogram, Sperm Yıkama
Kültür
Solunum ve Alerji Testleri
Antibiyogram
Dışkı Analizi

Seroloji
Hepatit Markırları
Virüs Markırları
Romatizma Paneli

İmmünoloji
İmmünglobülin (Serum ve İdrarda)