Apex Cerrahi Tıp Merkezi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Bölüm Hakkında

Sağlığınız ve yaşam kaliteniz bizim için önemlidir… Nöroşirurji beyin, omurilik, omurga hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir medikal uzmanlık alanıdır.

Nöroşirurji beyin, omurilik, omurga ve tüm vücud kısımlarında (eller, bacaklar kollar, yüz) dolaşan sinirleri , tüm sinir sistemi ve bu sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir medikal uzmanlık alanıdır.

Nöroşirurjenler her tip nörolojik hastalıkların cerrahi ve cerrahi dışı bakımı ile ilgili uzun ve kapsamlı bir eğitim almış, yüksek beceriye sahip uzmanlardır. Tüm nörolojik hastalıkların tanılarının konmasındaki deneyimlerinden dolayı, acil hekimler, nörologlar, iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri, ortopedistler, romatologlar ve fizik tedavi uzmanlarını çeşitli branşlara konsültanlık hizmeti verirler.
Merkezimizde en modern yöntemlerle tedavisi yapılan beyin, omurilik ve sinirlerin spesifik bazı hastalıkları şunlardır:
Beyin ve Omurilik Tümörleri- 15 yaş altında lösemiden sonra en sık , 15-35 yaş arası ise en sık 3. ölüm sebebi olmakla birlikte beyin tümörleri özellikle ileri yaşlarda karşımıza çıkar. Merkezimizde beyinin tüm bölgelerine uygun cerrahi yöntemler ve mikroskop kullanılarak, normal beyin dokusu maksimum korunmak koşulu ile ulaşılabilmekte ve tümör dokusu total ya da totale yakın çıkarılabilmektedir. Gereğinde tanı koymak amacı ile derin yerleşimli kitlelerde stereotaksik biyopsi yapılabilmektedir.

Anevrizmalar(Baloncuk)

Kan damarlarının çapındaki anormal genişlemelerdir. İntrakranyal anevrizmaların yırtılması beyin etrafındaki boşluklar yada beyin içerisine, ciddi fonksiyon kayıpları ya da ölümle sonuçlanabilecek kanamalara yol açar. Merkezimizde beyin baloncukları cerrahi yada girişimsel radyolojik yöntemlerle dünya standartlarında takip ve tedavi edilmektedir.

Karotid arter hastalığı

Baş ve boyuna kan taşıyan ana damarları etkileyen bir hastalıktır. Plak denilen bir doku bu ana damarların duvarlarında birikerek damarlarda daralmaya, dolayısı ile beyne giden kan akımında azalmaya yol açar. Ana damarlardaki darlıklar stent uygulaması ile başarı ile tedavi edilmekte ve böylece beyin enfarctüsleri önlenebilmektedir.

Karpal Tünel Sendromu

Ellerde ve bileklerde özellikle geceleri ortaya çıkan uyuşukluk, yanıcı bir ağrı veya karıncalanma ile kendini gösteren, en sık periferik sinir sistemi hastalığı olan ve tüm nüfusun %10’unu etkileyen Karpal Tünel Sendromu tüm meslek grupları ile bağlantılı hastalıklar ve yaralanmalar içerisinde, iş gücü kaybına en fazla yol açan durumdur. Özellikle 40-60 yaşlarındaki kadınlarda, piyanistler, kuaförler, bilgisayar operatörleri, bankacılar, dişçiler, heykeltıraşlar, ev hanımları gibi ellerini aşırı kulanan meslek gruplarında sıklıkla izlenen bu sorun merkezimizde knifelight adı verilen bir cerrahi yöntemle 5 dk.içinde lokal anestezi altında %97 oranında çözülmekte ve hastalarımız 1 hafta sonra işlerine geri dönebilmektedirler.

Ağrı kaderiniz olmasın…

Erişkinlerin yaklaşık %80’i, hayatlarının bir döneminde bel veya boyun problemi yaşamıştır; bu durum toplumda yaygın olarak görülmektedir. Kadın, erkek, genç, yaşlı, masa başı iş yapan veya işçi ayırt etmeksizin herkes etkilenebilir. Merkezimizde bel ve boyun ağrılarına yol açabilecek tüm nedenler (fıtık, enfeksiyon, kayma, tümör, artrit, mekanik nedenler vb.) detaylı bir nörolojik muayene ve ileri tanısal testler ile değerlendirilmektedir. Tüm hastalara mutlak tanı konmakta ve en uygun tedavi alt_ernatifi belirlenmektedir. Direçli ağrılar için epidural kortizon enjeksiyonları Darthmouth Hitckock Medical Center standartları ile başarı ile uygulanmaktadır. Dr. Bıkmaz bu enjeksiyonları Türkiye’de ilk yapan nöroşirurjendir. Bel fıtığı ameliyatları klasik mikrodiskektomi yanında, yeni bir teknoloji olan Metryx sistem ile yapılmakta ve hastalar aynı gün evlerine gidebilmektedir. Omurgada osteoporotik veya metastatik çökme kırıkları sonrası ortaya çıkan ağrılar, vertebroplasti-kifoplasti denilen perkütan(ciltten) lokal anestezi ile yapılan işlem ile 30 dk.da giderilebilmektedir. Bu ameliyatlar Arkansas Üniversitesi nöroradyoloji departmanından Doç Dr. Eren Erdem gözetiminde yapılmaktadır. Dr Erdem tüm dünyada bu operasyonu en çok yapan doktorlardan biridir. Tedaviye dirençli ağrı olgularında omurilik üstüne uygun mesafelere yerleştirilen ağrı stimülatörleri ile yaşam standartlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Omurgada Çökme Kırığı

Omurgada osteoporotik veya metastatik çökme kırıkları sonrası ortaya çıkan ağrılar, vertebroplasti-kifoplasti denilen perkütan(ciltten) lokal anestezi ile yapılan işlem ile 30 dk.da giderilebilmektedir. Bu ameliyatlar Arkansas Üniversitesi nöroradyoloji departmanından Doç Dr. Eren Erdem gözetiminde yapılmaktadır. Dr Erdem tüm dünyada bu operasyonu en çok yapan doktorlardan biridir.

Serebral Palsy

Kalıcı beyin hasarı veya doğum esnasında ya da hemen sonrasında oluşan yaralanma neticesinde ortaya çıkan bir motor sinir hastalığıdır.

Servikal(Boyun) Omurga problemleri

Boyunda veya omuzlarda devamlı bir ağrı, kollarda karıncalanma ve uyuşukluk veya kolları ve elleri kullanırken güçsüzlüğe yol açan durumlar.

Kraniosinositoz

Kafatası kemiklerinin kafatasının büyümesini sınırlandıran yada şekil bozukluğuna yol açacak şekilde erken kapanması sonucu ortaya çıkan doğumsal bir problemdir.

Epilepsi

Beyinde anormal elektrik sinyallerine yol açan bir durumdur. Normalde beyin hücreleri arasında milyonlarca elektriksel uyaranlar geçerek gönderdikleri mesajlar ile hareket, konuşma ve düşünce kontrol edilir. Epilepside bu elektriksel uyaranlar nöbet ile sonuçlanan ani aktivite sorunları ile bozulur. Epilepsi ilaçlar ve/veya cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Epilepsi cerrahi olarak ileri ön araştırmalardan sonra Vagal sinir stimülatörleri yada amigdalohipokampektomi yöntemleri ile tedavi edilmektedir.

Bel Fıtığı

Omurgada diski çevreleyen kartilajdaki yırtılma neticesinde aşağı bacaklara doğru ağrı ile sonuçlanan sinirlere bası durumu. Sıklıkla öncesinde bir bel ağrısı atağı ya da aralıklı uzun süredir devam eden bir bel ağrısı öyküsü bulunur. Merkezimizde bel fıtığı ameliyatları klasik mikrodiskektomi yanında, yeni bir teknoloji olan Metryx sistem ile yapılmakta ve hastalar aynı gün evlerine gidebilmektedir.

Hidrosefali

Beyin kaviteleri içinde sıklıkla yüksek basınç altında fazla miktarda beyin omurilik sıvısının biriktiği bir hastalıktır. Bu bir doğumsal sorun, beyin tümörü, enfeksiyon, kanama veya beyin travması neticesinde görülebilir.

Bel Ağrısı

Baş ağrısından sonra en sık 2. kronik ağrı nedenidir. Bel fıtığı, lomber dar kanal, tümörler, enfeksiyon ve yangısal hastalıklar sebep olabilir.

Lomber Dar Kanal

Sinir basısına sebep olan omurilik kanalındaki daralma. Omurilikten bacaklara doğru gezen bir ağrı ile sonuçlanır. Tedaci konservatif ya da cerrahi olabilir. Konservatif tedavi yangı giderici ilaçlar, fizik tedavi ve epidural enjeksiyonları içerir.

Parkinson Hastalığı

Beyin hücrelerinde hasar neticesinde ortaya çıkan yavaş seyirli, ilerleyici bir hastalıktır. Semptomlar tremor, veya ellerin, kolların, bacakların ve çenenin istemsiz, ritmik kasılmaları, kolların ve bacakların sertliği, spontan hareketlerde azalma, hareketlerde yavaşlama ve dengesiz kısa adımlar ile yürüyüşü içerir.

Hipofiz Bezi Tümörleri

Beyin tabanında oturan hipofiz bezindeki büyümedir. Büyüklükleri ve seyirleri farklılık arz eder. Tedavi sadece seri görüntülemeler ile gözlem, ilaç tedavisi ve tümörün cerrahi olarak çıkarılmasını içerir.

Siyatik Ağrısı

Uyluk ve bacakta ağrı ve uyuşukluğun sıklıkla eşlik ettiği siyatik sinirinin enflamasyonu.

Spina Bifida

Hamileliğin 3. ve 4. haftasında fetüs omuriliğinin bir kısmının tam kapanmaması neticesinde görülür. Sonuç olarak bebek bir kısım spinal sinir kökleri sırttan dışarı taşmış olak doğar. Erken tedavi ile çocuk aktif ve verimli bir yaşam sürebilir.

Omurilik Yaralanmaları

Sıklıkla kırık bir boyun veya bel neticesinde kollarda veya bacaklarda kuvvet kaybı ile sonuçlanır. Problemin giderilmesi fonksiyon kayıplarında düzelmeyi sağlayabilir.

Trigeminal Nevralji

Ağrılı spazmlara yol açan fasyal sinirin bir hastalığı.

Stroke

Beyini besleyen normal kan akımında bozulma neticesinde görülür. Bu bir kan pıhtısı neticesinde ( tıkayıcı inme) veya beyinde kanama sonrasında ( kanamalı inme) olabilir. Anormal çok şiddetli bir baş ağrısı, hafıza kaybı, kollarda uyuşukluk, konuşmada, görmede bozulma, dende ve koordinasyonda bozulma uyarıcı bulgulardır. Başarılı bir tedavi için erken tanı esastır.